เวย์โปรตีน

พิมพ์

รู้โปรตีนในอาหารหรือยัง

 

ตารางสารอาหารในอาหารหลักที่ใช้สร้างกล้ามเนื้อ

- นมถั่วเหลือง 1 แก้ว 250 มล.โปรตีน 8 กรัม

- ถั่วเหลือง 1 ขีดโปรตีน 33 กรัม

- เต้าหู้จากถั่วเหลือง 1 ขีด โปรตีน 33 กรัม

- ข้าวกล้อง 2 ทัพพี โปรตีน 15 กรัม

- ขนมปังโอลวีท 2 แผ่น โปรตีน 7 กรัม

- เนื้อไก่ 100 กรัม โปรตีน 15 กรัม

- เนื้อหมู 100 กรัมโปรตีน 13 กรัม

- เนื้อวัว 100 กรัมโปรตีน 16 กรัม

- เนื้อปลา 100 กรัมโปรตีน 20 กรัม

- ไข่ไก่เบอร์ 1 ฟองนึง โปรตีน 7-8 กรัม

- นมสด 1 แก้ว 250 มล.โปรตีน 10 กรัม


ADWHEY.COM

Thursday the 29th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©