เวย์โปรตีน

อาหารให้พลังงานเพื่อนักกีฬา

พิมพ์

 

อาหารให้พลังงาน เพื่อนักกีฬา

อาหารให้พลังงานเพื่อนักกีฬา

สำหรับกีฬาที่ต้องอาศัยความอดทนของร่างกายสูง และใช้พลังงานขณะมีกิจกรรมมาก แหล่งพลังงานที่ร่างกายใช้ขณะวิ่งมาจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ที่กล้ามเนื้อ และตับ ในรูปของไกลโคเจนเป็นหลัก

ดังนั้น การบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอจึงมีความสำคัญ สำหรับนักกีฬาเป็นอย่างมาก การเตรียมความพร้อมในการบริโภคอาหารก่อนและขณะกีฬา มีดังนี้

1. เลือกบริโภคอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล โดยทั่วไปสัดส่วนของการบริโภคคาร์โบไฮเดรตประมาณ 60-70% ของอาหารแต่ละมื้อ เพื่อให้คาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนเป็น แหล่งพลังงานสะสมในกล้ามเนื้อและตับ

2. บริโภคคาร์โบไฮเดรตประมาณ 200-400 แคลอรี่ (น้ำตาลประมาณ 50-100 กรัม) ภายใน 2 ชั่วโมงหลังซ้อม  และบริโภคซ้ำอีกครั้ง 2 ชั่วโมงหลังจากบริโภคครั้งแรกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและชดเชยพลังงานที่เสียไป ในกรณีที่หลังการฝึกซ้อมแล้วมีความอยากอาหารลดลง อาจบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็ได้

3. การดื่มน้ำที่พอเพียงเป็นสิ่งสำคัญทั้งก่อนวิ่ง ขณะวิ่งและหลังวิ่ง โดยน้ำที่ดื่มควรเป็นน้ำเปล่าบริสุทธิ์ หรือเครื่องดื่มเกลือแร่ก็ได้ ในกรณีที่ทำการวิ่งมากกว่า 1 ชั่วโมง ให้พยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้มีการขับปัสสาวะ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ

4. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง นม หรืออาหารที่ย่อยยาก 2 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน เนื่องจากอาจทำให้มีอาการท้องอืดขณะวิ่งได้

5. เนื่องจากปริมาณการบริโภคอาหารไม่มีสูตรตายตัวในแต่ละคน ในขณะซ้อมจึงควรหาจุดสมดุลของปริมาณอาหารที่ทานแล้ว ขณะวิ่งรู้สึกไม่สบายแน่นท้องจนเกินไป หลังจากได้จุดสมดุลนั้นแล้ว จดจำปริมาณขณะนั้นไว้ใช้ในการแข่งขันจริง ไม่เปลี่ยนปริมาณอาหารที่บริโภคโดยไม่จำเป็น

6. การทานน้ำตาลก้อนในขณะแข่งขันเพียงอย่างเดียว อาจมีปริมาณของความเข้มข้นสูงเกินไป จะทำให้ดึงน้ำในร่างกายออกมาที่ทางเดินอาหาร จะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ครับ ทางที่ดีควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีน้ำตาลผสมอยู่จะดีกว่า

ADWHEY.COM

 

Thursday the 29th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©