เวย์โปรตีน

มาตราวัด

พิมพ์

มาตราวัด

มาตราวัด

       สำหรับการเล่นกล้ามหรือเพาะกายก็ควรจะรู้มาตราวัดเพราะเวลาเรายกน้ำหนักก็ต้องมีการกะน้ำหนักที่จะยกอยู่แล้ว หรือแม้กระทั่งโภชนาการจะกินอะไรก็ต้องกะปริมาณ แน่นอนว่าถ้ารู้จักมาตราวัดก็ย่อมส่งผลให้กะปริมาณได้พอเหมาะสมแก่ตัวเอง

 

ก 

 

1 ออนซ์ (Ounce ,oz)

เท่ากับ 28.35 กรัม

1 ปอนด์ (Pound ,lb)

เท่ากับ 0.454 กิโลกรัม

1 แกลลอน (Gallons)

เท่ากับ 4.54 ลิตร

1 กิโลกรัม

เท่ากับ 1,000 กรัม

1 กรัม

เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม

1 นิ้ว

เท่ากับ 2.53 เซนติเมตร

 

 

  • 1ปอนด์เท่ากับ 16 ออนซ์ = 0.454 กิโลกรัม = 453.6 กรัม = 7000 เกรน

  • 1ออนซ์เท่ากับ 0.0625 ปอนด์ = 0.028 กิโลกรัม = 28.35 กรัม = 437.5 เกรน

  • 1กิโลกรัมเท่ากับ 2.205 กก. = 32.15 ออนซ์ = 1000 กรัม = 15432 เกรน

  • 1กรัมเท่ากับ 0.0022 ปอนด์ = 0.035ออนซ์ = 0.001กก. = 15.432เกรน

  • 1 เกรนเท่ากับ 0.0174 ปอนด์ = 0.021 ออนซ์ = 0.0000648กก. = 0.065

 

ADWHEY.COM

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©