เวย์โปรตีน

น้ำหนัก-จำนวนครั้งมีผลอย่างไร

พิมพ์

น้ำหนัก

น้ำหนัก จำนวนครั้งมีผลอย่างไร

       ปัจจุบันนักเพาะกายส่วนมากจะออกกำลังในท่านั้นๆโดยปกติ 3x10reps ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้แข็งแรงขึ้นได้โดยเน้นที่ร่างกายให้สร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น โดยอาจจะลืมหรือไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อประเภท IIb ที่เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สามารถพัฒนาเรื่องขนาดได้มากที่สุด และสามารถผลิต “กำลัง” ได้มากที่สุด

ดังนั้นจึงควรหันมาฝึกด้วยน้ำหนักมากและใช้ จำนวนครั้ง(reps)น้อย เท่าที่จำเป็นในบางครั้ง โดยขอสรุปดังนี้

1-5 reps ใช้น้ำหนัก 100%-85% เน้นการสร้างพละกำลัง

6-8 reps ใช้น้ำหนัก 85%-75% เน้นการสร้างกำลังและได้เรื่องขนาดเป็นเรื่องรอง

9-12 reps ใช้น้ำหนัก 75%-70% เน้นเรื่องขนาดและสร้างกำลังเป็นเรื่องรอง

เกิน 12 reps เน้น endurance (ความทนทาน)

 

       และเรื่องต่อมาก็คือ เซท (Sets) ที่จะเป็นตัวทดแทนการใช้  จำนวนครั้ง(Reps) ต่ำ ทำให้จำนวน ต้องปรับ เซท ทั้งหมดพอสำหรับการกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อ เช่น

1 rep * 15 sets

5 reps * 5 sets

10 reps * 3 sets

       สรุปว่ายิ่งใช้น้ำหนักมากเท่าไหร่ จำนวนครั้ง ก็ยิ่งต่ำเท่านั้น ถึงแม้เราจะพัฒนาให้ร่างกายผลิตกำลังได้มากที่สุดจากมวลกล้ามเนื้อที่มี และเน้นให้กล้ามเนื้อชนิด IIb เติบโตแต่เราไม่ได้ทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อทั้งหมดออกมาทำงาน จึงเป็นเหตุว่าทำไมจึงใช้การยกแบบ Low reps เป็นบางครั้ง ครั้งละ 3-4 สัปดาห์ ได้ผลมากกว่ามากกว่าที่จะฝึกแบบ Low reps ไปตลอด


ADWHEY.COM

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©