การฝึกซ้อมที่ดี

พิมพ์

fitness

การฝึกซ้อมที่ดี

No Pain No Gain หลายๆคนอาจเคยเห็นตามฟิตเน็ตหรือยืมต่างๆ คำๆนี้มีความหมายว่า ไม่เจ็บก็ไม่โตซึ่งหมายความว่า หากไม่ฝึกจนถึงขั้นเจ็บปวดก็จะไม่สามารถกระตุ้นให้ กล้ามเนื้อเจริญเติบโตได้ (เจ็บปวดในที่นี้คือเจ็บปวดจากกรดแลคติกในการฝึกแต่ไม่ถึงกับกล้ามเนื้อฉีกจนเจ็บมากๆนะ)

กล้ามเนื้อของเราจะมีขีดจำกัดตามขนาดของกล้ามเนื้อ เมื่อเรา ใช้กำลังจากกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง ร่างกายจะกระตุ้นให้มีการสร้างกรดแลคติก มากขึ้นเรื่อยๆ กรดแลคติดจะทำให้เกิดอาการปวดล้ากล้ามเนื้อ จนถึงขั้นที่ไม่สามารถฝึก ต่อไปได้เป็นสัญญาณบอกว่ากล้ามเนื้อกำลังจะหมดพลังงาน ดังนั้นหาก สามารถฝืนฝึกต่อไปก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นเกินขีดความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย

ผลดี จากการฝึกจนถึงขั้นเลยขีดจำกัดของกล้ามเนื้อ จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีการพัฒนา ในด้านความทนทานและเพิ่มพลังงานโดยการเพิ่มพื้นที่เก็บพลังงานในกล้ามเนื้อ ซึ่งก็คือ การขยายขนาดของกล้ามเนื้อนั่นเอง

ผลเสีย จากการฝึกจนถึงขั้นเลยขีดจำกัดของกล้ามเนื้อ อาจเกิดได้จากการฝึกที่หนัก เกินไปจนถึงขั้นกล้ามเนื้อถูกทำลายซึ่งเรียกการฝึกแบบนี้ว่า Over training และเกิดผลเสียต่างของร่างกายได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง(หรือกล้ามเนื้อฉีกขาด) เป็นหวัด กล้ามเนื้ออ่อนแอไม่ตึงตัว นอนไม่หลับ

เมื่อเกิดอาการเหล่านี้หากยังฝืนฝึกต่อไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อเติบโตได้ยากขึ้นหรือเรียกว่า ภาวะกล้ามเนื้อเกร็น ซึ่งจำเป็นต้องหยุดพักอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และต้องปรับลดการฝึกลง แต่บางคนไม่สามารถทราบได้ว่าฝึกหนักเกินไป อาจเป็นเพราะเคยฝึกหนักจนชินและทำให้กล้ามเนื้อเกิดภาวะกล้ามเนื้อเกร็นมากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นการสร้างกล้ามเนื้อจึงจำเป็นต้องทราบถึงการฝึกว่า การฝึก เบาเกินไปจะไม่สามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตขึ้นได้ แต่กลับกันการฝึกหนักเกินไปก็จะเป็นการทำลายกล้ามเนื้อมากกว่าการกระตุ้น การฝึกหนักแต่ไม่มากเกินไปจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีที่สุด

การกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ดีเช่น การเพิ่มจำนวนครั้ง จำนวนเซ็ท ใช้เทคนิคต่างๆในการฝึก รวมทั้งระยะเวลาหยุดพักระหว่างเซทก็มีผลด้วย ซึ่งทั้งหมดจะเป็นปัจจัยในการฝึกและเวลาฝึกไม่ควรเกินวันละ 2 ชั่วโมงกำลังพอดี

ADWHEY.COM