CHEST DIP

พิมพ์

chest-dip-1chest-dip-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHEST DIP

  1. จังหวะที่ 1 ขึ้นไปจับบนอุปกรณ์สำหรับเล่นท่านี้ สำหรับเท้าทั้งสองข้าง จะเอาไขว้กันหรือปล่อยลงไปตรงๆก็ได้ ให้เอียงลำตัวไปทางด้านหน้า และแขนก็ต้องงอเอาไว้เล็กน้อยด้วย โดยยิ่งเอียงตัวไปข้างหน้ามากเท่าไร ก็จะเป็นการเล่นกล้ามหน้าอกได้มากขึ้นเท่านั้น (เพราะถ้าในจังหวะที่ 1 ยิ่งทำลำตัวตั้งฉากกับพื้นเท่าไร และยิ่งทำแขนเหยียดตึงเท่าไร ก็จะเป็นการเล่นกล้ามไทรเซบไปเท่านั้น การเหยียดแขนตรงเป็นการบริหารหลังแขนที่ถูกแล้วถ้าจะบริหารหน้าอกนั้น ในจังหวะที่ 1 ต้องงอแขนไว้เสม)
  2. จังหวะที่ 2 ค่อยๆผ่อนตัวลงอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งต้นแขนขนานกับพื้น ก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี และข้อศอกจะต้องอยู่ ห่าง จากลำตัวให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ (เพราะถ้าข้อศอกอยู่ใกล้ลำตัว ก็จะกลายเป็นการบริหารกล้ามหลังแขนไป)
  3. ดันตัวกับขึ้นไปพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อกลับไปอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แล้วนับว่า "1"
  4. บริหารซ้ำทั้งหมดอีก แล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

ADWHEY.COM