เวย์โปรตีน

SEATED PRESS BEHIND THE NECK

พิมพ์

seated-press-behind-the-neck-1

seated-press-behind-the-neck-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEATED PRESS BEHIND THE NECK

  1. จังหวะที่ วางคานบาร์เบลล์ไว้บนบ่า บริเวณหนอกคอ ระยะห่างของมือที่จับบาร์เบลล์เป็นไปตามภาพ หายใจเข้าลึกๆ
  2. จังหวะที่ 2 เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกคานบาร์เบลล์ขึ้น
  3. จังหวะที่ 3 ดันคานบาร์เบลล์ขึ้นไปต่อ จนกระทั่งสุดแขน ซึ่งในจุดนี้เราจะหายใจออกหมดปอดพอดี
  4. ค่อยๆลดคานบาร์เบลล์ลงมาสู่จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอคานบาร์เบลล์แตะที่หนอกคอ ก็นับว่า "1"
  5. บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม จนนับได้ "8" หรือตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ ก็ถือว่าเป็น 1 เซท

ADWHEY.COM

Thursday the 29th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©