SHRUG

พิมพ์

shrug-1

shrug-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHRUG

  1. จังหวะที่ 1 ถือดัมเบลล์ไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ฝ่ามือหันเข้าหาลำตัว ปล่อยแขนเหยียดตรงลงด้านข้างลำตัวตามธรรมชาติ
  2. จังหวะที่ 2 ออกแรงจาก หนอกคอ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า ยกหัวไหล่ขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่ออยู่จุดสูงสุดแล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี (โดยจากจังหวะที่ 1 มาจังหวะที่ 2 นั้นจะต้องไม่ออกแรงไปที่แขนเลย ให้ใช้กำลังจากหนอกคอดึงแขนทั้งสองข้างขึ้นมาอย่างเดียว) ค้างอยู่ที่จังหวะนี้ 2 วินาที
  3. ค่อยๆผ่อนหนอกคอลง ทำให้แขนทั้งสองข้างเริ่มลดระดับลงพร้อมกับหายใจออก จนกลับไปสู่จังหวะที่ 1 ก็หายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"
  4. ทำซ้ำทั้งหมด นับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที จึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

ADWHEY.COM