เวย์โปรตีน

PRESS BEHIND THE NECK

พิมพ์

press-behind-the-neck-1

press-behind-the-neck-2

 

press-behind-the-neck-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS BEHIND THE NECK

  1. จังหวะที่ 1 ยกบาร์เบลล์มาวางไว้ที่หลังต้นคอ บริเวณหนอกคอ ระยะห่างของมือที่จับบาร์เบลล์เป็นไปตามภาพ หายใจเข้าลึกๆ
  2. จังหวะที่ 2 เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกคานบาร์เบลล์ขึ้น
  3. จังหวะที่ 3 ดันคานบาร์เบลล์ขึ้นไปจนกระทั่งสุดแขน มื่อถึงจังหวะนี้ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี
  4. ค่อยๆลดคานบาร์เบลล์ลงมาสู่จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอคานบาร์เบลล์แตะที่หนอกคอ ก็นับว่า "1"
  5. บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม แล้วนับเรียงลำดับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

ADWHEY.COM

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©