MILITARY PRESS

พิมพ์

military-press-1

military-press-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILITARY PRESS

  1. นำบาร์เบลล์มาวางไว้ที่ยอดอก จัดข้อศอกอยู่ในท่าเตรียมที่จะดันบาร์ขึ้นไปบนอากาศ
  2. ใช้แรงจากบ่าและแขน ดันบาร์เบลล์ขึ้นไปข้างบนตรงๆพร้อมกับหายใจออก จนบาร์ถึงจุดสูงสุด
  3. ลดบาร์ลงมาพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อบาร์กลับมาอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"
  4. ทำซ้ำจังหวะที่ 1 และที่ 2 ไปเรื่อยๆ นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท แล้วพักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจริงเริ่มบริหารเซทต่อไป

ADWHEY.COM