เวย์โปรตีน

BEHIND BACK SHRUG

พิมพ์

behind-back-shrug-1

behind-back-shrug-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHIND BACK SHRUG

  1. จังหวะที่ 1 ยืนหันหลังให้บาร์เบลล์ แล้วย่อก้นลงจับบาร์เบลล์ จากนั้นให้ยืนขึ้น ปล่อยแขนลงตามปกติ ซึ่งคานบาร์จะอยู่บริเวณก้นของเรา ไม่ต้องใช้น้ำหนักให้มากเหมือนการทำท่า Shurg จากทางด้านหน้า
  2. จังหวะที่ 2 ให้ยกหัวไหล่ขึ้นตรงๆ โดยห้ามใช้การหมุนหัวไหล่เด็ดขาด เพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ได้รับบาดเจ็บได้ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อยกหัวไหล่ขึ้นสูงที่สุด (ซึ่งควรจะแตะใบหูได้) ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วค้างไว้ในจังหวะนี้ 2 วินาที
  3. จากนั้น ค่อยๆผ่อนบาร์เบลล์ลงพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อบาร์เบลล์อยู่ต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้ว ก็นับว่า "1"
  4. บริหารซ้ำอีก โดยนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้งก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป
  • คุณจะต้องรักษาแขนให้เหยียดตรงให้มากที่สุดตลอดการบริหาร ส่วนใบหน้าของคุณก็ให้มองตรงไปข้างหน้า ห้ามก้มหน้าเด็ดขาด
  • ควรบริหารท่านี้หน้ากระจก แล้วให้เรามองกระจกไปที่แขนของเราว่ามีการงอหรือไม่

ADWHEY.COM

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©