เวย์โปรตีน

ISOMETRIC NECK EXERCISE SIDES

พิมพ์

isometric-neck-exercise-sides-1isometric-neck-exercise-sides-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOMETRIC NECK EXERCISE SIDES

  1. จังหวะที่1 ยืนตรง หลังตรงยกมือขึ้นไปโอบข้างศีรษะ จัดท่าทางให้ได้
  2. จังหวะที่2 ขยับแขนออกแรงต้านกับหัวโดยให้เกร็งกล้ามเนื้อส่วนคอ ตลอด
  3. ยืนตรง หลังตรงยกมือขึ้นไปโอบข้างศีรษะอีกข้าง จัดท่าทางให้ได้(ทำอีกข้าง)
  4. ทำแบบเดียวกันกับจังหวะที่ 2
  5. ทำไปเรื่อยๆตามต้องการ

ADWHEY.COM

Thursday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©