เวย์โปรตีน

น้ำกับการออกกำลังกาย

พิมพ์

น้ำกับการออกกำลังกาย

น้ำกับการออกกำลังกาย

ในขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา การทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดความร้อน อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ จึงต้องมีการระบายความร้อน ซึ่งออกมาในรูปแบบของเหงื่อ และเหงื่อนี่เองคือรูปแบบการระบายความร้อนอย่างหนึ่ง การออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลานาน อาจทำให้มีการสูญเสียน้ำจำนวนมาก และการออกกำลังกายในบางสภาวะ เช่น ในสภาพอากาศร้อนและแห้ง เราอาจมีการเสียน้ำจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว หากไม่ได้น้ำเข้าไปทดแทนอย่างเพียงพอ จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ และอาจเกิดอาการดังต่อไปนี้ กระหายน้ำ ปากแห้ง หอบ เหนื่อย หน้ามืด ตาลาย เวียนศีรษะ

นอกจากนี้ ความร้อนในร่างกายที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดอาการ เช่น เป็นตะคริว หมดแรง หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ หมดสติ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

ควรใส่ใจเรื่องการดื่มน้ำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ โดยมีข้อแนะนำดังนี้ ดื่มน้ำ 400-600 มิลลิลิตร ก่อนออกกำลังกาย 2 ชั่วโมง ดื่มน้ำ 150-350 มิลลิลิตร ทุก 15-20 นาที ขณะออกกำลังกาย และควรดื่มน้ำตามเวลาที่กำหนด อย่ารอให้รู้สึกกระหายน้ำ

ADWHEY.COM

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©