เวย์โปรตีน

30นาทีห่างไกลโรค

พิมพ์

 30นาทีห่างไกลโรคห่างไกลโรค

         เมื่อพูดถึงการออกกำลังกาย คนจำนวนมากจะรู้สึกเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องอาศัยอุปกรณ์มากมาย และยังต้องมีเวลาสำหรับเดินทางไปยังสถานที่เฉพาะเพื่อออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

 

         นั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ผิดอะไร เพียงแต่เป็นไปตามการนิยามหรือการให้ความหมายในแบบเดิมที่แนวคิดเรื่องการออกกำลังกาย จะอ้างอิงเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบมีแบบแผน ต้องมีการเตรียมตัว มีการฝึกฝน และทำอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี นิยามของการออกกำลังกายในยุคใหม่ได้ขยายรวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อประกอบกิจในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการทำงานที่มีการใช้กล้ามเนื้อ ใช้โครงสร้างร่างกาย หรือใช้พลังงานในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

 

         ภายใต้ความหมายนี้ กิจกรรมที่จัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงมีนัยที่กว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การทำงานอดิเรก การทำงานที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือใช้แรง การออกกายบริหารแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเล่นกีฬา

 

         แท้ที่จริงแล้ว คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพจึงสามารถเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างง่าย ๆ ในแทบทุกสถานที่ เพียงแค่การขยับร่างกายและเคลื่อนไหวทำกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวันก็สามารถก่อประโยชน์แก่ร่างกายแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดหรือมีวัตถุประสงค์อย่างใด เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออกกำลังกายแต่ละรูปแบบก็จะให้ประโยชน์แตกต่างกันออกไป

 

         การฝึกฝนอย่างหนักนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับนักกีฬา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้ร่างกายเกิดทักษะความสามารถสูงสุดเพื่อใช้ในการแข่งขัน ดังนั้นจึงต้องฝึกกระตุ้นหัวใจและกล้ามเนื้อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ แต่สำหรับคนทั่วไปที่ปรารถนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเลย

 

การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

        ในทางการแพทย์ให้ความหมายของคำว่า การเคลื่อนไหวร่างกาย” (Physical activity) คือการเคลื่อนไหวหรือทำงานโดยใช้กล้ามเนื้อ โครงสร้าง และมีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าในขณะพัก

 

        ส่วน การออกกำลังกาย” (Exercise) หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผนหรือการเตรียมตัว โดยเป็นกิจกรรมที่มีการกระทำซ้ำ ๆ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือคงสมรรถภาพของร่างกาย

 

        มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่า การเคลื่อนไหวร่างกายในระดับปานกลางและทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีซึ่งเทียบเท่ากับการใช้พลังงาน 150 แคลอรี่ ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนปกติทั่วไปมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพดีโดยองค์รวม ตลอดจนลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องออกกำลังกายอย่างหนักเหมือนเช่นนักกีฬา

ADWHEY.COM

Wednesday the 28th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©