เวย์โปรตีน

ความอ่อนตัว

พิมพ์

 

ความอ่อนตัว

ความอ่อนตัว

 

           ความอ่อนตัว  หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้กว้างที่สุด การฝึกความอ่อนตัวจึงเท่ากับเป็นการกำหนดรูปแบบการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในลักษณะของการเน้นเฉพาะเจาะจง เช่น หัวไหล่ สะโพก ลำตัว และต้นขาด้านหลัง เป็นต้น

 • ความอ่อนตัวจะถูกจำกัด โดยปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่
 1. ความยืดหยุ่นตัวของพังผืดและเอ็นที่พาดผ่านข้อต่อส่วนนั้น
 2. ความยืดหยุ่นตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อที่อยู่โดยรอบข้อต่อส่วนนั้น
 3. ลักษณะโครงสร้างของกระดูกและข้อต่อส่วนนั้น
 4. ผิวหนังของร่างกาย


          การพัฒนาความอ่อนตัวเพื่อเพิ่มมุมของการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถกระทำได้โดยอาศัยกิจกรรมการออกกำลังกายและการบริหารร่างกายหลายรูปแบบ และไม่ว่าจะเป็นการฝึกความอ่อนตัวแบบใดก็ตาม ต้องใช้ข้อต่อในการเคลื่อนไหวมากเกินกว่ามุมปกติทั้งสิ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลเฉพาะส่วนของร่างกายตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันจะส่งผลให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องอยู่โดยรอบข้อต่อส่วนนั้น มีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นด้วย ในการฝึกเพิ่มความอ่อนตัวมากกว่าปกติ จะต้องระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ การปฏิบัติจะต้องกระทำอย่างช้าๆ และหยุดค้างไว้ในจุดที่ยืด (ที่รู้สึกตึง หรือเจ็บ) จนไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกแล้วประมาณ 10-15 วินาที และจะต้องไม่กลั้นลมหายใจ

การพัฒนาความอ่อนตัวด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
          จัดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่มความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เต็มมุมการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

          การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถกระทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น ขณะนั่งรอรถ การเดินบนถนน ที่ทำงาน หลังจากการเดินทางไกล หรือที่ชายหาด สามารถปฏิบัติก่อนและหลังการออกกำลังกายและสามารถปฏิบัติได้ เช่น ในตอนเช้าก่อนเริ่มต้นของวันใหม่ ที่ทำงานในการผ่อนคลายความตึงเครียดของระบบประสาทหลังจากนั่ง หรือยืนเป็นเวลานานๆ เมื่อรู้สึกปวดเมื่อย เป็นต้น

 • ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 1. เพิ่มมุมของการเคลื่อนไหว
 2. ให้กล้ามเนื้อและข้อต่อมีความยืดหยุ่นดี
 3. ลดความตึงของกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
 4. ป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากข้อต่อหรือกล้ามเนื้อถูกดึงอย่างแรง

 

 • ข้อแนะนำของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 1. ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดค้างไว้
 2. ความถี่อย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ (หรือทำบ่อยๆ เมื่อมีโอกาส)
 3. ให้ยืดเหยียดแบบหยุดค้างไว้ประมาณ 10-30 วินาที
 4. ทำซ้ำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อท่า (ถ้าต้องการให้ได้ประสิทธิภาพมาก)
 5. ระหว่างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้หายใจเข้า-ออก ตามปกติอย่างช้าๆ และผ่อนคลาย ไม่ต้องกลั้นหายใจ
 6. หลีกเลี่ยงการยืดเหยียดบริเวณข้อที่บวม


          การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเกี่ยวกันส่วนใหญ่นั้น มักเป็นผลมาจากการขาดความแข็งแรงและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ อาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นตัวอย่างที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและความอ่อนตัว การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่สะโพก หลังส่วนล่าง และส่วนหลังของต้นขา ขณะเดียวกันสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง จะช่วยป้องกันหรือทำให้อาการปวดหลังดีขึ้น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทำได้เวลาใดก็ได้ตามสะดวก ทำบ่อยๆ หรือทำทันที เมื่อรู้สึกล้าหรือตึง และทำอย่างเป็นประจำจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่สูงกว่าเดิม

 

          การยืดเหยีดกล้ามเนื้อเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะละเลยคิดว่าไม่จำเป็น ความจริงแล้วหากท่านได้ปฏิบัติจะพบว่ารู้สึกสบายตัว เบาศีรษะ อาการปวดเมื่อยลดลงแม้กระทั่งภาวะเครียด ถ้าท่านกำลังมองหาวิธีการยืดเหยียดสัก 1 ชุด ที่สั้นกระชับ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขอแนะนำท่ายืดเหยียดพื้นฐาน 10 ท่า เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สำคัญ ในการบริหารกล้ามเนื้อให้ยืดเหยียดแบบค้างนิ่งไว้ประมาณ 10-30 วินาที แต่ละท่าทำอย่างน้อย 4 ครั้ง จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในการยืดกล้ามเนื้อให้ยืดจนถึงจุดที่รู้สึกตึง ไม่ใช่เจ็บ แล้วค้างนิ่งไว้ในท่านั้น ระหว่างการยืดเหยียดให้หายใจเข้า-ออก ตามปกติ อย่ากลั้นหายใจ การยืดเหยียดสามารถปฏิบัติได้ทุกวัน ยิ่งบ่อยยิ่งดี.......ถึงเวลาที่จะลงมือปฏิบัติกันแล้ว

ADWHEY.COM

 

Monday the 8th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©