เวย์โปรตีน

ท่าฝึกกล้ามท้อง

พิมพ์

ท่าฝึกที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามท้อง

  • Vertical Bench Leg Raises

vertical-bench-leg-raises-1

vertical-bench-leg-raises-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Crunches

crunch-1

crunch-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cable Seated Crunch

cable-seated-crunch-1

cable-seated-crunch-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bent Knee Hanging Leg Raise

bent-knee-hanging-leg-raise-1

bent-knee-hanging-leg-raise-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Alternate Heel Touchers

alternate-heel-touchers-1

alternate-heel-touchers-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADWHEY.COM

Wednesday the 20th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©