เวย์โปรตีน

ท่าฝึกอก(Chest)

พิมพ์

 

 ท่าฝึกที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามอก(Chest)

  • Bench Press

barbell-bench-presses-1

barbell-bench-presses-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Incline Bench Press

incline-bench-press-1

incline-bench-press-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Decline Bench Press

decline-bench-press-1

decline-bench-press-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dumbell Press

dumbbell-bench-presses-1

dumbbell-bench-presses-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Incline Dumbell Press

incline-dumbbell-press-1

incline-dumbbell-press-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Decline Dumbell Press

decline-dumbbell-presses-for-chest-1

decline-dumbbell-presses-for-chest-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dumbell Fly

dumbbell-flys-1

dumbbell-flys-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Incline Dumbell Fly

incline-dumbbell-fly-1

incline-dumbbell-fly-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dips

chest-dip-1

chest-dip-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADWHEY.COM

 

Wednesday the 20th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©