เวย์โปรตีน

ท่าฝึกหลัง

พิมพ์

 ท่าฝึกที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลังใหญ่ๆ

  • Dealtift

DEADLIFT-1

DEADLIFT-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bench Over Row

bent-over-dumbbell-rows-1

  1. bent-over-dumbbell-rows-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • T-Bar Row

t-bar-row-1

 

t-bar-row-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wide Grip Chin

wide-grip-chin-1

wide-grip-chin-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • One Arm Dumbell Row

one-arm-dumbbell-row-1

one-arm-dumbbell-row-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Seated Cable Row

seated-cable-row-1

seated-cable-row-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Shin Up

chins-to-the-front-1

chins-to-the-front-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hyper Extention

hyperextensions-1

hyperextensions-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADWHEY.COM

Wednesday the 20th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©