เวย์โปรตีน

ท่าฝึกกล้ามแขน(Bicpes)

พิมพ์

 ท่าฝึกที่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามแขน(Bicpes)

 

  • Barbell Curls

barbell-curl-2

barbell-curl-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Alternate Dumbell Curls

alternating-incline-dumball-curl-1alternating-incline-dumball-curl-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Concentration

concentration-curl-1

concentration-curl-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Incline Dumbell Curls

incline-dumbbell-curl-1

incline-dumbbell-curl-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Preacher Curls

preacher-curl-with-machine-1

preacher-curl-with-machine-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Standing Dumbell Curls

standing-alternate-dumbbell-curl-1

standing-alternate-dumbbell-curl-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADWHEY.COM

Wednesday the 20th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©